Zwieselské dny skla – prezentace skla extra třídy

Příští „Dny skla“ s výstavou "AJETO & Petr Novotný" se konají v od 06. srpna do 03. října.

Zwieselské Dny skla („Zwieseler Glastage“) patří v Německu a možná i na celém světě k nejvýznamnějším uměleckým prezentacím skla. V roce 2012 slavily Dny skla 25tileté výročí. V průběhu let se Dny skla neustále vyvíjely. Dnes je jejich umělecký význam v odborných kruzích nesporný. Zásluhu na tom má i "Pracovní skupina sklo". Její mimořádně aktivní čestní členové organizují, s vydatnou podporou města Zwiesel, rok co rok nejen skvěle hodnocené prezentace sklářského umění, ale i značně atraktivní rámcové programy na jevištích města. Dny skla přitom představují celou paletu tradičního a moderního sklářského umění ve všech jeho podobách. Sklárny, umělečtí řemeslníci a sklářští umělci z regionu Zwieselského kouta, stejně jako vystavovatelé skla ze zahraničí, zde prezentují průřezy své tvorby. Jádrem Dnů skla je mezinárodní výstava uměleckého skla v bývalé „Dívčí škole“. Toto prostředí je jako stvořené pro vybrané prezentace objektů sklářského umění té nejvyšší kvality.
Jedinečnou prezentaci skla umocňují Noc skla, doplňkové výstavy, veletrh skla, stejně jako vysoce hodnotný rámcový program.

Künstler: Schmid Wolfgang
Künstler: Hruschka
Künstler: Schmidt Christian

Impressionen der Zwieseler Glastage 2016

 
 
 
 

Programm Glastage 2017

Winterurlaub

Interaktivní Zwiesel